banner seokod.pl

Diagnoza autyzmu Warszawa

Dodano: 3 tygodnie 22 godziny temu
Jaka jest różnica w postrzeganiu świata między osobą w spektrum autyzmu a osobą neurotypową? Osoba autystyczna w przeciwieństwie do neurotypowej nie szuka kompromisów, nie nagina się do norma społecznych obowiązujących w danej grupie, ponieważ nie rozumie ich. U osób będących w spektrum autyzmu często występują zachowania autostymulacyjne. Co to są autostymulacje? Są to zachowania powtarzalne, te same ruchy, prawie niezmienne, bardzo trudno je przerwać, są formą przyjemności, ale jeśli są autoagresywne mogą stanowić źródło zagrożenia. Strategia radzenia sobie z autostymulacjami polega na ich przerwaniu, zamianie, likwidacji źródła autostymulacji, zamiana autostymulacji na zachowania ,które są akceptowane przez społeczeństwo, zmieniamy zainteresowania dziecka. Diagnoza dziecka ze spektrum autyzmu powinna opierać się nie tylko na samej obserwacji, ale wykonaniu stosownych badań. Obecnie najbardziej rzetelną diagnozą jest ADOS-2 Warszawa i ADIR Warszawa czyli diagnoza autyzm Warszawa i diagnoza zespół aspergera warszawa.

Podobne wpisy

Komentarze