banner seokod.pl

Sprzedaż wierzytelności

Dodano: 7 lat 4 miesiące temu
Faktoring to obecnie najszybciej rozwijająca się, najbardziej elastyczna i bardzo pożądana usługa finansowa. Faktoring to wykupienie przez podmiot świadczący usługę faktoringu nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstw należnych im od kontrahentów z tytułu dostaw i usług.
Polski Związek Faktorów
Polski Związek Faktorów jest krajową federacją firm, które świadczą usługi faktoringu, założoną w listopadzie 2001 roku. Do 2006 roku Związek działał pod nazwą Konferencja Instytucji Faktoringowych. Do zadań Polskiego Związku Faktorów należą: promocja usług faktoringowych, prowadzenie działalności edukacyjnej dla rzecz członków Związku i przedsiębiorców, współpraca ze środowiskami akademickimi, a także wspólne działania na rzecz zmiany otoczenia prawnego.
M-Faktor
M-Faktor to profesjonalna firma, zajmująca się finansowaniem przedsiębiorstw typu mikro, firm zarejestrowanych w Polsce w dowolnej formie prawnej, o poziomach sprzedaży od kilku tysięcy złotych. Firmy te świadczą usługi lub dostarczają towary dla polskich odbiorców. Finansowanie odbywa się poprzez dyskontowy skup faktur, czyli przez kupienie faktury po cenie niższej niż nominalna.
Kto korzysta z usług M-Faktor?
- firmy dostarczające usługi lub towary klientom, którzy płacą po dłuższym okresie czasu
- firmy zbyt małe, aby korzystać z ofert banków czy towarzystw faktoringowych
- firmy młode, które nie mają historii finansowej
- firmy przechodzące czasowe kłopoty finansowe i cierpiące na braki kapitału
- firmy szybko rozwijające się i wymagające dodatkowego finansowania

Podobne wpisy

Komentarze