banner seokod.pl

Ubezwłasnowolnienie - Forum prawne

Dodano: 13 lat 1 miesiąc temu
Zapraszamy na nasze forum prawne na tematy: ubezwłasnowolnienia, opieki prawnej, kurateli, przymusowego leczenia odwykowego i psychiatrycznego również poruszamy tematykę problemów osób upośledzonych umysłowo i chorych psychicznie. Na naszym forum można uzyskać bezpłatne porady prawne, podzielić się swoimi refleksjami i opiniami na temat ubezwłasnowolnienia i sytuacji osób upośledzonych umysłowo i chorych psychicznie. Zapraszamy do działów na których poruszamy tematykę: alkoholizm, narkomania, hazard. Wszystkie osoby, które w życiu doświadczyły opisanych przez nas problemów, na tym forum mogą uzyskać porady i wskazówki co do sposobów rozwiązania tych problemów. Forum, prowadzone społecznie, ma za zadanie również kształtowanie świadomości i kultury prawnej.

Podobne wpisy

Komentarze